Discussion:
Strój zakonnicy
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
medea
2010-11-09 09:48:11 UTC
Permalink
Raw Message
Jak się nazywa? Czy to też jest habit? Coś mi się zdaje, że ma osobną nazwę.

Ewa
Slawek Kotynski
2010-11-09 11:07:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by medea
Jak się nazywa? Czy to też jest habit? Coś mi się zdaje, że ma osobną nazwę.
Nie ma.
Samo słowo habit oznacza długą suknię.
--
mjk
Nie pisz na ***@askar.com.pl - to pułapka
s/smieciarz/kotynski/
Krystian Zaczyk
2010-11-09 14:22:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by medea
Jak się nazywa? Czy to też jest habit? Coś mi się zdaje, że ma osobną nazwę.
Habit. Ale na "habit właściwy" (suknię) nakładany jest szkaplerz - szeroki pas
materiału z otworem na głowe, przykrywający habit z przodu i z tyłu. Nie jest to
jednak element wyłącznie stroju żeńskiego.
Zakonnice noszą natomiast płócienny czepek (czepiec), zakrywający szyję i część
twarzy oraz welon.

Krystian
medea
2010-11-09 19:57:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krystian Zaczyk
Post by medea
Jak się nazywa? Czy to też jest habit? Coś mi się zdaje, że ma osobną nazwę.
Habit. Ale na "habit właściwy" (suknię) nakładany jest szkaplerz - szeroki pas
materiału z otworem na głowe, przykrywający habit z przodu i z tyłu. Nie jest to
jednak element wyłącznie stroju żeńskiego.
Zakonnice noszą natomiast płócienny czepek (czepiec), zakrywający szyję i część
twarzy oraz welon.
Dziękuję bardzo za dokładne dane. :)

Ewa
Jerzy
2010-11-10 17:53:36 UTC
Permalink
Raw Message
Ten ozdobny czepiec w niektórych zakonach nazywa sie kornet . szczególnie
ten ze skrzyd³ami bogato usztywniony
Jak siê nazywa? Czy to te¿ jest habit? Co¶ mi siê zdaje, ¿e ma osobn±
nazwê.
Habit. Ale na "habit w³a¶ciwy" (sukniê) nak³adany jest szkaplerz -
szeroki pas
materia³u z otworem na g³owe, przykrywaj±cy habit z przodu i z ty³u. Nie
jest to
jednak element wy³±cznie stroju ¿eñskiego.
Zakonnice nosz± natomiast p³ócienny czepek (czepiec), zakrywaj±cy szyjê
i czê¶æ
twarzy oraz welon.
Dziêkujê bardzo za dok³adne dane. :)
Ewa
TomaSz.
2010-11-12 11:15:08 UTC
Permalink
Raw Message
Z pamiętnika internauty.
Własność: 'medea'
Post by medea
Jak się nazywa? Czy to też jest habit? Coś mi się zdaje, że ma osobną nazwę.
Ewa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Habit
--
TomaSz.
Loading...