Discussion:
Przecinek przed "lecz"?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
ffiona
2010-07-04 10:37:22 UTC
Permalink
Raw Message
Czy przed spójnikiem "lecz" stawia się przecinek?
Pozdr.
A.
Mirosław Zalewski
2010-07-04 10:47:36 UTC
Permalink
Raw Message
lipiec roku pamiętnego 2010, prawdopodobnie 04. Wielka mądrość na
Post by ffiona
Czy przed spójnikiem "lecz" stawia się przecinek?
Pozdr.
A.
Np. w narracji:
„... nasi bohaterowie zmęczeni posnęli w swoich łóżkach. Lecz to był
dopiero początek ich przygody...”
zdecydowanie nie.
--
Niżej podpisany, zamieszkały w http://minio.xt.pl ,
Mirosław Zalewski
ffiona
2010-07-04 10:53:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mirosław Zalewski
„... nasi bohaterowie zmęczeni posnęli w swoich łóżkach. Lecz to był
dopiero początek ich przygody...”
zdecydowanie nie.
--
Niżej podpisany, zamieszkały w http://minio.xt.pl ,
Mirosław Zalewski
To są dwa zdania ( i nie ma tam przecinka, tylko kropka). Mi chodzi o jedno
zdanie złożone typu: "Ludzie potykają się nie o góry(,) lecz o kretowiska"
Pozdr.
A.
Marek Włodarz
2010-07-04 12:37:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ffiona
?... nasi bohaterowie zmęczeni posnęli w swoich łóżkach. Lecz to był
dopiero początek ich przygody...?
zdecydowanie nie.
--
Niżej podpisany, zamieszkały w http://minio.xt.pl ,
Mirosław Zalewski
To są dwa zdania ( i nie ma tam przecinka, tylko kropka). Mi chodzi o jedno
zdanie złożone typu: "Ludzie potykają się nie o góry(,) lecz o kretowiska"
W zasadzie zawsze, bo "lecz" oznacza przeciwstawienie. Nie umiem jakoś
wymyślić przykładu, gdzie tego przecinka miałoby nie być...

Pozdrawiam,
Marek W.
--
Suma inteligencji ludzkości jest stała. Tylko ludzi jest coraz więcej.
Stefan Sokolowski
2010-07-04 14:10:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek Włodarz
W zasadzie zawsze, bo "lecz" oznacza przeciwstawienie. Nie umiem jakoś
wymyślić przykładu, gdzie tego przecinka miałoby nie być...
W typowym bluzgu internetowym
,,Ty się lecz na nogi, bo na głowę już za późno''
nie ma miejsca na przecinek przed ,,lecz''. No tak, ale to jest inny
,,lecz''...

A przeszedłszy do adremu: przecinków nie stawia się ,,przed'' tylko
,,między''. Na przykład między dwoma zdaniami podrzędnymi w zdaniu
złożonym. Ale nie tylko.

Każda formułka, dotycząca przecinka i opierająca się o wystąpienie
pojedynczego słowa, będzie wadliwa. Żadne słowo nie ma wmontowanego z
przodu na stałe przecinka; dla ,,lecz'' wadliwość takiej formułki
przekonująco wykazał Mirek.

Żadne słowo, może z wyjątkiem spójnika ,,i'': on ma ten przecinek już
wmontowany na stałe i właśnie dlatego nie ma po co go pisać.

- Stefan
--
Stefan Sokolowski, Gdansk
http://inf.ug.edu.pl/~stefan
Jarosław Sokołowski
2010-07-04 14:36:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Stefan Sokolowski
Żadne słowo, może z wyjątkiem spójnika ,,i'': on ma ten przecinek już
wmontowany na stałe i właśnie dlatego nie ma po co go pisać.
Ale tam jest wmontowany przecinek jednofunkcyjny, który w pewnych
sytuacjach nie wystarcza. Choćby w takich konstrukcjach:

1. "Był zadowolony, i to nawet bardzo, że..."

2. "i to, i tamto, i śamto"
--
Jarek
Raf :-)
2010-07-09 15:19:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jarosław Sokołowski
2. "i to, i tamto, i śamto"
Stokrotka "żądzi"!

Ja jednak napiszę: siamto.

Raf :-)
Marek Migurski
2010-07-05 15:50:09 UTC
Permalink
Raw Message
Czy przed spójnikiem "lecz" stawia siê przecinek?
Pozdr.
A.
Ja te¿ nigdy nie jestem pewiem, ale mam dobry i niezbyt star s³ownik
ortograficzny, a tam stoi: "rozdziela siê przecinkiem m.in.: <Zdania z³o¿one
wspó³.rzêdne po³±czone spójnikami: a, ale, czyli, dlaczego, jednak, przeto,
wiêc, zatem, np. Pada³ deszacz, a ¶wieci³o s³oñce. itd. Nie jest wprawdzie
wymieniony spójnik "lecz", ale jest on równoznaczny ze spójnikiem "ale"

Pozdrawiam

Marek
Horatio Valor
2010-09-07 22:52:12 UTC
Permalink
Raw Message
Czy przed spójnikiem "lecz" stawia siê przecinek?
Tak, jako przyk³ad niech pos³u¿y zdanie "Lekarzu, lecz siê sam!" ("Medice,
cura te ipsum!")

CBDO, dziêkujê.

HV

Loading...