Discussion:
nieodebrania czy nie odebrania
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Joanna
2006-06-30 22:18:06 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,
ktora forma jest poprawna?:
nieodebrania czy nie odebrania np. listu awizo (awiza??)
niedokonania czynno¶ci niedopê³nienia obowi±zków czy nie dokonania, nie
dope³nienia??
Prosi³abym o krótkie uzasadnienie.
Naczyta³am siê o nie razem i osobno, ale mam w±tpliwo¶ci,
Dziêkujê.
J.
Coinneach Odhar
2006-06-30 23:11:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Joanna
nieodebrania czy nie odebrania np. listu awizo (awiza??)
Awiza - to ju¿ wyt³umaczy³em w Twoim poprzednim w±tku... Wystarczy zajrzeæ
do s³ownika...
Post by Joanna
niedokonania czynno¶ci niedopê³nienia obowi±zków czy nie dokonania, nie
dope³nienia??
"Nie" z rzeczownikami pisze siê razem. Wystarczy zajrzeæ do s³ownika...

Pozdro
Coinneach
JAMAR
2006-07-01 09:08:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Joanna
Witam,
nieodebrania czy nie odebrania np. listu awizo (awiza??)
niedokonania czynności niedopęłnienia obowiązków czy nie dokonania, nie
dopełnienia??
Prosiłabym o krótkie uzasadnienie.
Naczytałam się o nie razem i osobno, ale mam wątpliwości,
Dziękuję.
J.
Dokładnie takie same zapytania (nawet z tymi samymi literówkami) postawiłaś,
Joanno, 20 czerwca br. o godz. 14:30.
Przyznaję uczciwie, że zmodyfikowałaś obecnie temat, gdyż poprzednio
brzmiał: "nieodebrania - niedokonania czy ??", a teraz: "nieodebrania czy
nie odebrania". Za następne 10 dni można się więc spodziewać od Ciebie
czegoś takiego: "niedokonania, nieodebrania czy ??!"...

Po pierwsze, odpowiedź wprost znajduje się w słowniku ortograficznym, np.
tu:
http://so.pwn.pl/slowo.php?co=nieodebranie

Po drugie, przypuszczam, że Twój problem polega na tym, że nie wiesz, co to
rzeczownik odsłowny. Bo z nim właśnie "nie" pisze się też łącznie (i z
innymi częściami mowy odmieniającymi się przez przypadki). Twierdzisz , że
zaglądałaś do słowników (rozumiem ,że tylko do zasad w nich zamieszczonych)?

Rzeczownik odsłowny to rzeczownik utworzuny od czasownika: nieodbieranie od
nie odbierać, niedokonanie od nie dokonać...
Mamy 7 przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik,
miejscownik i wołacz.
Rzeczownik niedokonanie w liczbie pojedynczej odmnienia się przez przypadki
tak:
Niedokonanie, -nia, -niu, -nie, -niem, -niu, -nie. Tak samo - rzeczownik
nieodebranie.

Czasownik "odbierać" ma formę zaprzeczoną "nie odbierać", bo "nie" z formami
czasownika nieodmieniającymi się przez przypadki piszemy oddzielnie. Inne
formy tego czasownika pisane rozdzielnie, np.:
nie odebrałem, nie odbierzemy, nie odebrały.
Natomiast łącznie z "nie" piszemy imiesłowy przymiotnikowe (bowiem
odmieniają się przez przypadki!): nieodebrany, -a, -e..., nieodbierający...
Jak już to zrozumiesz to przyjdzie czas na rozważanie wypadków szczególnych,
gdy "nie" piszemy z rzeczownikami rozdzielnie (tzw. wyraźne
przeciwstawienia)... To już na grupie bywało, poszukaj w archiwum!

--
Pozdrawiam
Janusz

Loading...